ZÁTIŠÍ POD LÍPOU

Astrologie

Nativní astrologie
Podle Vašeho data, času a místa narození vypočítám Váš nativní horoskop (horoskop Vašeho narození). Z něj je možné vyčíst Vaše povahové vlastnosti, zdravotní indispozice, na co máte talent, vhodná povolání, apod. Pro rodiče je velmi vhodné, když znají horoskop svého dítěte, aby ho mohli směřovat ke vhodnému povolání nebo aby se soustředili při výchově na určité povahové vlastnosti. A totéž se dá říci o horoskopu Vašeho partnera.
Máte zájem o Váš horoskop?
Není nic snazšího. Pošlete mi mail (nebo zavolejte) s Vaším jménem, datem, časem a místem narození. Domluvíme si termín setkání na kterém udělám výklad Vašeho horoskopu. To je povídání o Vás, vašich vlastnostech, talentech, nedostatcích, možnostech, vztazích, volbě povolání, zdravotních omezeních, atd. To vše trvá cca 1-1,5 hod. Výklad se nahrává na MP3, které Vám nahraji na flešku nebo vypálím. Zároveň si odnesete písemný rozbor na cca 10 stránek.
Plodnost podle Luny
Tento postup vychází ze studia prací dávných astrologů a lékařů, mezi nimiž lze uvést taková jména jako jsou Claudius Ptolemaios, Agrippa z Nettesheimu, Johan Kepler, Theophrastus Paracelsus, Issac Newton a nejnověji slovenský lékař MUDr. Eugen Jonáš. Ten ověřil tuto metodu na několika desítkách tisíc případů.
Na jakých principech je metoda založena?
Vychází se z toho, že žena je plodná přinejmenším ve dvou na sobě nezávislých rytmech. Prvý, klasicky užívaný, si zjišťuje žena sama na základě toho, jak se jí dostavuje menstruace či jiným běžným způsobem (měření basální teploty, či s nějakou pomocí ošetřujícího lékaře). V této souvislosti se pak hovoří o klasickém rytmu plodnosti. V těchto dnech je pravděpodobnost početí pouze 15 – 35 %.
Druhý rytmus plodnosti je v souladu s rytmem kosmobiologických vlivů ukazovaných postaveními planet vůči Zemi. Každá žena má tento cyklus jiný. Jedná se o poměrně složitý výpočet, jehož výsledkem je určitý okamžik. V něm, jsou-li splněny příslušné podmínky, může nastat početí dítěte s určitými astrologicky předem stanovitelnými vlastnostmi (životaschopnost, pohlaví, vliv na matku…). Toto vyhodnocení se pak dodává jako kalendář, kde jsou vyznačeny vhodné dny pro početí. Využití těchto dnů je pak zcela nezávislé na datu narození partnera. V těchto dnech je pravděpodobnost početí až 85%.
Tento kalendář lze tedy využít pro zvýšení pravděpodobnosti početí, početí dítěte zvoleného pohlaví a rovněž pro přirozenou antikoncepci, proti které nenamítá nic ani katolická církev.
Další podrobnosti zde.