ZÁTIŠÍ POD LÍPOU

Transpersonální psychologie a holotropní dýchání

U doktorky Kmuníčkové jsem byl v polovině devadesátých let několikrát na holotropním dýchání. Zážitky z těchto seminářů mě v životě hodně posunuly.

Psychospirituální krize je fenomén, který se podle doktorky Kmuníčkové dá definovat jen velmi obtížně. Popisuje jej jako stav dezorientace, kdy se nitro člověka dostává do nesouladu s okolním světem. Psychospirituální krize se může projevovat jako psychóza, ale může být i daleko jemnější. Každá psychospirituální krize tedy nemusí být psychotická, ale není úplně jasné, je-li každá psychóza projevem psychospirituální krize.

Transpersonální psychologie má člověku právě dodat novou rovnováhu a orientaci v životě. Jednou z cest mohou být i výlety do vlastního podvědomí a jejich reflexe. Zde právě narážíme na možnou podobnost takzvaného holotropního stavu vědomí s mystickou zkušeností nebo šamanským vytržením. Zdena Kmuníčková je ale v této otázce poměrně zdrženlivá: drtivá většina zkušeností s rozšířeným stavem vědomí odráží věci, které do sebe člověk sám nějak vstřebal. Setkání s duchovními silami ve smyslu něčeho, co by samotného člověka vyloženě přesahovalo, Kmuníčková sice nevylučuje, ale vyjadřuje se o nich jako o velmi výjimečných.

Nutno dodat, že řada odborníků transpersonální psychologii považuje za pseudovědeckou a její zakladatel Stanislav Grof je nositelem dvou Bludných balvanů od Českého klubu skeptiků Sisyfos. Sama Kmuníčková konstatuje s politováním, že ze strany psychiatrie chybí dobrá vůle rozvíjet s transpersonální psychologií dialog. Člověku, který se k transpersonální psychologii přímo přihlásí, ve vědeckém světě hrozí ostrakizace.

Možná se ale ptáte, jak je to s tou spiritualitou. Zdena Kmuníčková věří v Boha, ale zdůrazňuje, že jistě přesahuje koncepce křesťanství i jiných náboženských tradic. Samotný pojem Bůh vnímá jako nedokonalou pomůcku. Náboženství podle ní sehrálo v dějinách významnou roli – jak kladnou, tak zápornou, ale dnes je nejvyšší čas, aby se do popředí dostala jiná perspektiva. Tou může být právě transpersonální psychologie. Určitou psychospirituální krizí totiž prochází celý svět.
Tady si můžete s dr. Kmuníčkovou poslechnout celý pořad radia Wave

Zdroj: http://www.rozhlas.cz/radiowave/hergot/_zprava/hergot-prochazime-psychospiritualni-krizi–1603945