ZÁTIŠÍ POD LÍPOU

Astrologie

Nativní astrologie
Nativní astrologii se již nevěnuji.
Plodnost podle Luny
Tento postup vychází ze studia prací dávných astrologů a lékařů, mezi nimiž lze uvést taková jména jako jsou Claudius Ptolemaios, Agrippa z Nettesheimu, Johan Kepler, Theophrastus Paracelsus, Issac Newton a nejnověji slovenský lékař MUDr. Eugen Jonáš. Ten ověřil tuto metodu na několika desítkách tisíc případů.
Na jakých principech je metoda založena?
Vychází se z toho, že žena je plodná přinejmenším ve dvou na sobě nezávislých rytmech. Prvý, klasicky užívaný, si zjišťuje žena sama na základě toho, jak se jí dostavuje menstruace či jiným běžným způsobem (měření basální teploty, či s nějakou pomocí ošetřujícího lékaře). V této souvislosti se pak hovoří o klasickém rytmu plodnosti. V těchto dnech je pravděpodobnost početí pouze 15 – 35 %.
Druhý rytmus plodnosti je v souladu s rytmem kosmobiologických vlivů ukazovaných postaveními planet vůči Zemi. Každá žena má tento cyklus jiný. Jedná se o poměrně složitý výpočet, jehož výsledkem je určitý okamžik. V něm, jsou-li splněny příslušné podmínky, může nastat početí dítěte s určitými astrologicky předem stanovitelnými vlastnostmi (životaschopnost, pohlaví, vliv na matku…). Toto vyhodnocení se pak dodává jako kalendář, kde jsou vyznačeny vhodné dny pro početí. Využití těchto dnů je pak zcela nezávislé na datu narození partnera. V těchto dnech je pravděpodobnost početí až 85%.
Tento kalendář lze tedy využít pro zvýšení pravděpodobnosti početí, početí dítěte zvoleného pohlaví a rovněž pro přirozenou antikoncepci, proti které nenamítá nic ani katolická církev.
Další podrobnosti zde.