ZÁTIŠÍ POD LÍPOU

Koučink

Co je koučink?
Koučink (z angl. coaching = „soustavně připravovat“) zná každý nejspíše ze sportovního prostředí. Efektivní kouč, zaměřený na řešení dělá vlastně to, co dělá dobrý sportovní kouč. Dokáže zvýšit motivaci jednotlivce i celku tím, že vede klienta k objevování vlastních zdrojů v sobě.
Metod koučinku je celá ředa. Ericksnovský výsledkově orientovaný koučink vychází z technik Whiteboard thinking, NLP, a metodologie čtyř kvadrantů. Díky těmto metodám si každý může rychle osvojit obrovské schopnosti. A to bez ohledu na to, kde v životě právě je. Vždy existuje touha po větší flexibilitě, kreativitě, po hlubším smyslupnějším a bohatším pocitu nebo smyslu života.
Výsledkově orientovaný koučink je soubor technik, které rozpracovala Marilyn Atkinson, prezidentka a zakladatelka Ericsson College, Ericsson své know-how předává certifikovaným koučům, lektorům a trenérům.
Koučink zaměřený na řešení posouvá lidi směrem k jasnější představě vlastní cesty. Využívá při tom přesvědčení, že mozek funguje vlastně jako počítač a tudíž je naprogramovatelný.
 
  • Kouč vás vybídne a nechá Vás najít, co  pro Vás v životě znamená vyhrát.
  • Kouč je partnerem na cestě životem, který můžete uskutečňovat osobně či profesně.
  • Kouč je někdo, kdo Vás přiměje stát se odpovědným za svůj život, kdo zajistí že využijete veškerý Váš potenciál.
  • Kouč Vám pomůže udělat klíčový výběr ve vaší karieře či osobním životě.
Kořeny a historie koučinu sahají do humanistické psychologie šedesátých let minulého století. Ta na člověka už neshlížela jako na pouhý „raneček pudů“, ale zkoumala ho jako zdravou osobnost a věřila v jeho potenciál a růst.
Na základech humanistické psychologie vznikly různé další psychoterapeutické směry, ve kterých koučink také nalézá inspiraci.
Jedněmi ze zakladatelů koučování, ke kterému se hlásí a z níchž čerpá celá řada špičkových koučů jsou AmeričanTimothy Gallwey a Angličan Sir John Whitmore. Oba se léta zabývali metodami na zvyšování osobní a profesní výkonnosti lidí. V posledních dvaceti letech Galwey propaguje myšlenkový přístup zvaný „Inner Game“ (vnitřní hra). Vymyslel rovnici V(výkon) =P(potenciál) – I(interference) . Ze spolupráce Gallweye a Whitmora vznikl jeden ze základních pracovních nástrojů koučování. Přehledný systém otázek provázany a dalšími metodami vedení lidí, který J. Whitmor nazval GROW (Goals-cíle, Reality-skutečnost, Options-možnosti řešení, Will- vůle).Podle toho, jakými fázemi vývoje klient při koučování prochází.
Kouč pracující tímto způsobem, vede klienta k odpovědím, kterými si klient ujasní své cíle, vize či projekty a nakonec najde cestu je dobře uskutečnit.
Podstata koučování však není v modelu GROW. Podstata je v tom, že díky dobře kladeným otázkám si klient udělá „jasno“. Díky tomu je pak schopen se kvalitně rozhodovat o dalším vývoji a postupu, a za toto rozhodnutí přijímá plnou odpovědnost. Kvalitní rozhodování následně přispívá k vysoké kvalitě a kvantitě výsledků při zachování dalších klíčových parametrů naší výkonnosti, jako jsou rozvoj a radost.
Koučink se osvědčil nejprve ve sportu. Pak ji s úspěchem uplatnili i u manažerů, při zvyšování jejich výkonnosti. Tímto způsobem se jim pak podařilo měnit feremní kultury u společností z různých oborů směrem k vyššímu výkonu, ale také zvyšovat spokojenost zaměstnanců a celé firmy. O takové firmě se pak říkalo, že je vedena koučovacím stylem.
Tedy prioritou byla důvěra ve schopnosti lidí, samostatnost, zodpovědnost zaměstnanců za sebe i firmu a obrovský prostor pro tvořivost. Jako příklad Whitmor často uvádí firmu SUMCO, kde odpovědnost manažerů dosáhla tak vysoké úrovně , že jim majitel nabídl, aby si pro další rok navrhli sami výplatu tak, aby byli spokojení a firma prosperovala.
Než začnete pracovat s koučem, položte si otázku: Jste ochotni být zcela otevření a upřímní, odhalit druhému, kdo opravdu jste a co si od života slibujete? Jste ochotni zjistit své nedostatky, nechat ego za dveřmi a promluvit si o objektivním pohledu na vás očima druhého? Jste odhodláni zkusit případně i nové chování? Vyšetříte si čas na čtení, reflexi a zamyšlení nad zkušeností zvanou koučování? Odhodlání nechat se koučovat bych přirovnal ke studiu nového jazyka nebo hudebního nástroje. Ani jedno byste skutečně nezvládli bez vynaložení značného úsilí. Jste na to připraveni?
Koučování je vhodnou metodou podporující osobnostní růst nejen pro manažery, ale pro všechny kdo chtějí ve svém životě něco změnit.
V roce 2012 jsem spolupracoval se sdružením Otto Blanc Impulsy na evropském projektu „Nový přístup ke vzdělávání sebezaměstnaných a a zaměstnanců mikropodniků“ . Jeho součástí bylo i koučování po Skypu. Koučování tímto způsobem mně velmi bavilo a mělo i velmi kladné ohlasy účastníků. Proto jsem se rozhodl jej zařadit do nabízených služeb. Jeho výhodou je to, že vy i já můžeme být kdekoliv, kde je přístupný internet. Nemusíme nikam jezdit, čímž ušetříme čas i peníze a navíc to má i svůj nezanedbatelný ekologický přínos. Moje Skype jméno je ivojanskype. Pokud Vás tato forma koučování zaujala, tak mně neváhejte kontaktovat. Pokud Skype nepoužíváte, rád Vás to naučím. Cena za sezení od délce 1,5 hodiny je 1 500 Kč.
 
Zkušenost Lenky:
Chtěla bych Ti strašně moc poděkovat za hodinu koučinku, kterou jsme spolu měli. Už jsem předtím absolvovala sezení s jiným koučem, ale to mě moc nezaujalo, tak jsem k tomu byla ze začátku taková skeptická. Ale ty jsi mi neuvěřitelně pomohl si všechno srovnat. A naprosto jednoduše, což mě na tom bavilo ze všeho nejvíc. Opravdu moc díky, Ivo! 
Mimochodem všem ostatním moc doporučuju! Pokud potřebujete pomoct získat nadhled a vidět věci tak, jak jsou, tak neznám lepšího člověka, který by Vám s tím mohl pomoct…! 
Ukázkové sezení ZDARMA.
 
Po vyplnění poptávkového formuláře se vám ozvu a dohodneme termín.
 

  Vaše příjmení (vyžadováno)

  Vaše jméno (vyžadováno)

  Telefon (vyžadováno)

  Skype jméno

  Váš Email (vyžadováno)

  Poznámka

  Před odesláním přetáhni zámek doprava (ochrana proti SPAMu)